0

แจ้งเหตุขัดข้อง-ร้องเรียน


แจ้งเหตุร้องเรียน หรือขัดข้องเกี่ยวกับทางเว็บไซต์ หรือไม่ได้รับความสะดวก สามารถแจ้งเหตุกับทางเราได้โดยตรง


CallCenter : 061-019-1959  (เวลา 8:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Email : info@akashi.co.th